ERASMUS+ Strateginių partnerysčių projektai sėkmingiausiame trikampyje: mokiniai+mokytojai+ tėveliai | INTERNATIONAL ERASMUS+ STRATEGIC PATNERSHIPS PROJECTS IN THE MOST SUCCESSFUL TRIANGLE: PUPILS+TEACHERS+PARENTS

Noriu labai pasidžiaugti, kad dėka ERASMUS+ projektų, moksleiviams prasiplečia ugdymo aplinkos, ugdomos socialinės, emocinės ir pažintinės kompetencijos. Taipogi, kuriant bendrąjį projekto produktą buvo lavinamas moksleivių skaitmeninis raštingumas, anglų kalbos žinios, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, dirbant grupėse, prisiimant atsakomybę už veiklas, kuriamas pamokas. Neatsiejama nauda projekto yra dar ir ta, kad moksleiviai susipažįsta su šeimos vertybėmis, turi galimybę pažinti šalių kultūrinį paveldą. Tai tarsi „Mokykla be sienų“.

Projekto koordinatorė/ Gimnazijos direktorė  Virginija Emilija Navickienė, Vilniaus Užupio gimnazija

I am very pleased that thanks to ERASMUS+ projects, pupils are provided with the variety of learning environment, when social, emotional and cognitive competences. To continue, while developing the overall project product, pupils’ digital literacy, English language skills, communication and collaboration competences were developed, working in groups, taking responsibility for activities and developing lessons. The indispensable benefit of the project is that pupils get to know the values of the family and have the opportunity to know the cultural heritage of the countries. It’s like a School Without Borders.
Project Coordinator/ Gymnasium Headmistress Virginija Emilija Navickienė, Vilnius Užupis gymnasium, Lithuania

„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Smart Classrooms Smart Students” įgyvendinimas  man  – puiki proga ugdytis lyderystę, realizuoti idėjas, mąstyti ir veikti naujose ugdymosi aplinkose. Viena esminių projekto teikiamų prasmių – komunikavimo užsienio kalba bei naudojimosi informacinėmis komunikacinėmis (IKT) technologijomis ugdymasis, galimybė įvairinti darbo metodus. Tarpkultūrinis dialogas sukuria galimybę plėsti socialinius ryšius, lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, dalintis gerąja patirtimi. Kartu, tai galimybė kurti veiksmingą ryšį su mokiniais, kurti galimybes jiems ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas, pasitikėjimo savimi jausmą.
Psichologė, karjeros koordinatorė Gintarė Daubarienė, Vilniaus Užupio gimnazija

Projektai naudingi dėl asmeninio tobulėjimo, ryšio kūrimo ir bendradarbiavimo su partneriais.  

Malonu atstovauti savo šalį, savo miestą, savo rajoną, savo mokyklą. Visa tai formuoją kokybę ir vertę už kurią esi atsakingas. Tai verčia pasitempti ir siekti geriausio.

Bendri komandos tikslai skatina judėti į priekį ir kurti bendruomenei, miestui, Europai.

ERASMUS+ projektai naudingi mokytojui/mokyklai/ugdymo procesui. Informacinių technologijų mokytojas Andrius Chmieliauskas, Vilniaus Užupio gimnazija

The implementation of ERASMUS+ Strategic Partnerships Project „Smart classrooms smart students“, personally for me, is the great opportunity to develop leadership skills, realize ideas, think and work in new educational environments.  One of the most important aspects of the Project is communication using foreign language, development of ICT skills and the chance to diversify the working methods. Due to the intercultural dialogue, we are provided with the possibility to develop social relantionships, communication and collaboration skills and share of good practice. At the same time, it is a chance to establish an effective relationship with the pupils, to create opportunities for them to develop general and subject-specific competences, a sense of self-confidence.
Psychologist, career counselor Gintarė Daubarienė, Vilnius Užupis gymnasium, Lithuania

Such projects are very beneficial not only for personal development, but also for building relationships and communication among partners. I feel great to represent my country, my city, my district, my school. All these things form the quality and value for which you are responsible. This forces you to stretch and strive for the best. The common team goals encourage you to move forward and create for community, for city, and for Europe. ERASMUS+ projects are very useful for teacher/ school/curriculum.
IT teacher, Andrius Chmieliauskas, Vilnius Užupis gymnasium, Lithuania

Klasės sienos mums leidžia tobulėti, semtis žinių, bet yra tokių  patirčių, kurių  neįgysime net moderniausiame kabinete ir labai džiugu, kad yra tokia programa kaip ERASMUS+( administruojama  Švietimo mainų paramos fondo Lietuvos Respublikoje) suteikianti galimybę tiesti tiltą tarp kultūrų, tolerancijos, žinių, įgūdžių, lankstumo ir bendradarbiaujant, mokantis  vieniems  iš kitų didiname  savąją asmenybės ūgtį.  „Pasiskolinsiu“ Bernardo Šo mintį     „Žmonių išmintis yra proporcinga ne jų patirčiai, o sugebėjimui jos įgyti.“                                                          Projekto kontaktinis asmuo, anglų kalbos mokytoja metodininkė Ieva Ivanauskaitė, Vilniaus Užupio gimnazija

The walls of the classroom let us enrich and boost  our knowledge, but there is something we cannot obtain/ gain in the smartest cabinet and I would prefer to emphasize that  ERASMUS+ projects (administrated by Education Exchanges Support Foundation in Lithuania) provides us with the possibility to build the bridge between cultures, tolerance, knowledge, skills, flexibility and collaboration while learning from each other and boosting our personal growth. I would like to “borrow” Bernard Show words „The human wisdom is not proportionate to their experience, but to the capacity to obtain it“. And ERASMUS+ is this opportunity.
Contact person of the Project/ English teacher methodologist   Ieva Ivanauskaitė, Vilnius Užupis gymnasium, Lithuania

Manau gyvenime vienas iš svarbiausių dalykų yra tobulėjimas. Tapimas geresniu nei vakar. Erasmus+ projektai suteikia mums tokią progą. Kartais gali atrodyti, kad mes vieninteliai bijome išeiti iš savo komforto zonos,  suprantame, kad aplink mus esantys žmonės, lygiai taip pat nori tobulėti.
Rusnė, 3D klasė

Erasmus+ projekte “Smart Classrooms Smart Students” aš įgyjau įvairiausios patirties. Įdomiausia buvo priimti gyventi mokinę iš kitos šalies, pažinti jos gyvenimo būdą, taip pat ir labai nepamirštama patirtis gyventi jos šeimoje. Tai buvo labai gera praktika kalbėti prieš publiką, kalbėti angliškai, bei susipažinti su įvairių šalių mokiniais.
Pija, 3B klasė

I think one of the most important things in life is improvement. Becoming better than yesterday. Erasmus + project has provided us with this opportunity. Sometimes it may seem that we are the only ones who are afraid to leave our comfort zone, but at the same time you realize that the people around us want to improve too.
Rusnė, form 3D

In this project I got a lot of amazing experience. The most interesting thing was to host a girl from Italy, to know her lifestyle and also it was unforgettable experience to live at her place. It was very good practice to speak in public, talk English and meet students from other countries.
Pija, form 3B

Erasmus+ projekte man patiko išvykos, darbas komandose, jog dalyvavo daug šalių ir gavau progą susipažinti su tiek kulturų. Buvo įdomi patirtis priimti turkę, kadangi jos gyvenimo būdas gerokai skiriasi nuo mano.
Evita,3B klasė

Kelionė į Makedoniją padovanojo man labai daug dalykų. Visų pirma išlipau is savo komforto zonos, susipažinau su įvairių tautybių, tikejimų žmonėmis. Išmokau tolerancijos, lavinau anglų kalbos, kalbėjimo prieš auditoriją  įgūdžius. Įgavau pasitikejimo savimi.
Hubertas, 3E klasė

Man šis Erasmus+ projektas leido pasireikšti ir atrasti savo naująsias puses per įvairius rašomus straipsnius, paruošiamus interviu bei pristatymus. Taip pat šis projektas paliko be galo daug įspūdžių, kadangi buvo galimybė sužinoti apie kitų šalių tradicijas ir susibendrauti su skirtingais žmonėmis.
Ieva, 3E klasė

Projekto dėka aš ne tik praplėčiau savo akiratį, pamatydama kitų šalių spalvotiškumą ir įvairumą, bet ir iš naujo pamilau savo šalies tradicijas. Patobulėjau anglų kalbos srityje, išmokau palikti savo komforto zoną. Taip pat įgyjau drąsos ir pasitikėjimo savimi bei išmokau mėgautis kiekviena pasitaikiusia akimirka ir būti dėkinga už suteiktas galimybes.
Guoda, 3D klasė

Erasmus + projektas yra kupinas draugiškų, jaukių, jautrių ir šiltų akimirkų, kurios suteikia tau kaip asmenybei daug patirties ir paverčia geresniu žmogumi.
Mykolas, 3E klasė

Kaip mokinė, leidžianti jau 11 metus mokyklos suole, galiu teigti, kad ERASMUS+ projektai yra neįtikėtina mokymosi alternatyva asmenybės augimui. Šis trumpas nuotykis su gyvenimo draugystėmis bus vienas iš mano geriausių prisiminimų iš šio mano gyvenimo laikotarpio.
Justina, 3E klasė

ERASMUS + projektas davė man pradžią suvokti, jog mes kaip žmonės galim sutarti ir atrasti kažką naujo. Taip pat ši patirtis davė man naujų galimybių ir pažinčių su kitais žmonėmis.
Emilija, 3E klasė

Man patiko dalyvaut Erasmus+ projekte, nes manau tai buvo labai prasmingas projektas, leido susipažinti su skirtingomis kultūromis, susirasti daug draugų, su kuriais bendraujant tobulinama anglų kalba, lavinami tokie įgūdžiai, kaip darbas komandoje, viešasis kalbėjimas, išbandymas įvarių kompiuterinių programėlių. Aš, kaip asmenybė, tikrai paaugau. Ši programa man buvo viena iš nuostabiausių patirčių.
Elzė Beatričė, 3E klasė

Aš  nuoširdžiai noriu padėkoti už galimybę dalyvauti projekte.

Vaikams šis projektas padėjo įvertinti komandinio darbo privalumus, mokino bendradarbiavimo, atsakomybių.

Labai smagu klausytis jų įspūdžių ir pasakojimų po kelionių, kaip skiriasi kitų šalių vaikų požiūris ir gyvenimo tempas, namų aplinka ar bendravimas. Ir visada džiaugsminga žinia – mūsų vaikai tikrai moka anglų kalbą – didelis AČIŪ už žinias.

Mykolo mama, Lietuva

Esu labai patenkinta, kad mano dukra Ieva galėjo dalyvauti   Erasmus+  projekte. Visa organizacija tiek gimnazijos darbo grupės narių, tiek   surengti susitikimai, šalių prisistatymo renginiai buvo labai įspūdingi, sulaukė moksleivių, jų tėvų ir  svečių aukščiausio vertinimo! Mano dukra tikrai turėjo  autentišką galimybę pažinti kitą kultūrą, pasisvečiuoti Bulgarijoje, labiau save įsivertinti, drąsiau kalbėti angliškai.

Ievos mama, Lietuva

Pasiryžimas mums dalyvauti projekte buvo nelengvas, nes didelė šeima, kuklinomės, kad negalime suteikti atskiro kambario svečiui, tačiau buvome labai laimingi, kad pasiryžome. Ta savaitė, kai turėjome viešintį vaikinuką labai suvienijo mūsų šeimą, buvo labai gera ir gražu stebėti, kaip mūsų sūnus, projekto dalyvis, rūpinosi svečiu, aktyviai visur dalyvavo ir nei vieną dieną neprireikė sėdėti prie kompiuterio – pamatėme jį kitomis akimis, ko nepavyksta kasdienybėje.  Visi tarsi pasitempėme, tokia atsakomybė, kad svečias išsivežtų gerus įspūdžius apie  mūsų šeimą ir šalį. 

Liudo mama, Lietuva

Ši programa leidžia plėsti vaikų akiratį, gebėjimą bendrauti tarptautinėje ir daugianacionalinėje aplinkoje, pažinti kitas kultūras ir papročius bei mentalitetą, keistis nuomonėmis bei įdėjomis, lavinti kalbą bei iškalbą, gebėjimą kartu siekti tikslų ir rezultatų, suprasti kitus ir būti suprastam. Programa taip pat leidžia dalyvauti programoje visiems vaikams nepriklausomai nuo tėvų socialinės ir finansinės padėties.

Rusnės tetis, Lietuva

Mumus tai buvo nauja patirtis, kad pirmą kartą savaitei pagal Erasmus+ mainų programą priimti namuose nepažįstamą mergaitę. Šiek tiek gaila, kad mergaitė  silpnai kalbėjo angliškai ir buvo sunkiau užmegzti artimesnį pokalbį. Stengėmės parodyti lietuviškos šeimos tradicijas, tačiau dėl didelio vaikų užimtumo vizito metu neturėjome daug progų.

Bendrai paėmus visas tarptautines mainų programas vertinu labai palankiai. Dažniausiai jos būna orientuotos į studentus,  o kad yra tokios pat programos moksleiviams, mane labai džiugina. Taip pat džiaugiuosi, kad dukra nori dalyvauti mainų projektuose. Stebiu, kad tarptautinio ir tarpkultūrinio bendravimo patirtis ją daro atviresnę skirtingoms kultūroms, skatina žingeidumą ir  pasitikėjimą savimi.

Ievos mama, Lietuva

Pirma mintis, kuri kyla, kalbant apie tokias  programas – vaikams labai svarbu pamatyti, kas darosi už jų kiemo. Mūsų noras ir tikslas – kad Pija būtų drąsi ir mokėtų bendrauti ne tik artimoje aplinkoje, bet ir su svetimais žmonėmis, rastų būdų prieiti, pakalbinti, palaikyti pokalbį, ir kad to niekaip neįtakotų nei amžius, nei tautybė, nei lytis. O taip pat, tas ypatingai aktualu šiuo laikmečiu, visa tai darytų anglų kalba. Norisi, kad pamatytų, koks gyvenimas vyksta pasaulyje, kad turėtų su kuo palyginti galimybes Lietuvoje, galbūt susirastų gerų pažįstamų ar net draugų, išbandytų save kelionėje, nebijotų prisiimti atsakomybės ne tik už save keliaujant po užsienio šalį, bet ir už žmogų, kurį pasikvietė gyventi pas save. Vienintelis minusas, kad italai be proto sunkiai kalbėjo angliškai, kitą vertus – vis dėlto Pija suprato, kaip “nu kaip gerai mokėti anglų kalbą“.

Dar vienas labai svarbus dalykas, kuris vėlgi dažniausiai pasireiškia per tokius ar panašius projektus, yra tai, kad vaikai ir mokytojai dirba kaip komanda. Pijai buvo ypatingai svarbu ir smagu Jūsų parodytas pasitikėjimas parengti pristatymą, parašyti straipsnį po kelionės. Ir tai, kad Pija akcentavo viso projekto metu vieną dalyką – „man atrodo, aš patinku mokytojai Ievai“ ir kad dėlto ji norėjo stengtis ir tai ją motyvavo, ir kad kažkada gal ir nebuvo labai jau drąsu ką nors daryti, bet ji ėmė ir padarė, tai tik įrodymas, kad dėl kai kurių mokytojų vaikai gali labai daug padaryti.

Ačiū labai už visą Jūsų darbą ir už suteiktas galimybes bei sukeltus gerus jausmus Pijai.

Pijos mama, Lietuva

Tokie projektai yra didelė patirtis tiek moksleiviams, tiek jų tėveliams. Visų pirma tai yra labai didelė nauda vaikui- pažinti kitą šalį, kultūra, šeimos vertybes. Visų antra, mokiniai lavina kalbinius įgūdžius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje. Pas mus gyveno mergaitė iš Makedonijos, tai buvo nauja, bet labai smagi patirtis ir mums. Esame dėkingi puikiai projekto darbo grupei už tokias galimybes mūsų vaikams.

Justinos mama, Lietuva

In the Erasmus + project, I enjoyed trips, teamwork, that a lot of countries participated and a chance to get to know a lot of cultures. It was an interesting experience to have a Turkish girl living with me, because her lifestyle is different from mine.
Evita, form 3B

The visit to Makedonia and acceptance of the new friend I made there, gave me a lot of things. To begin with, I stepped out of my comfort zone, met new people from different countries who acknowledged various beliefs. I have learnt tolerance towards other people, deepened English knowledge, developed public speaking skills. Gathered confidence in different spheres.
Hubertas, form 3E

For me, this Erasmus + project has given the possible to appear and discover my new sides through various articles, interviews and presentations I have been preparing. Also, this project left a lot of impressions, because it was possible to learn about the traditions of other countries and get together with different people.
Ieva, form 3E

Thanks to the project, I have not only expanded my horizons, seeing the multicolor and diversity of other countries, but also loved my country’s traditions. I have improved English and learned to leave my comfort zone. I also gained the courage and self-confidence and understood the importance to enjoy every moment and be grateful for the opportunities provided.
Guoda, form 3D

Erasmus+ project is full of friendly, warmly and sensitive moments. All of these moments give you huge experience to grow as better person and individual.
Mykolas, form 3E

As a student who spent 11 years at the school desk Erasmus+ project is prodigious learning alternative that enable personal growth.   This short time adventure with lifetime friendships will be one of my best memories from this period of my life.
Justina, form 3E

ERASMUS + project has made me start to realize that we as people can agree and discover something new. Also, this experience gave me new opportunities and acquaintances with other people.
Emilija, form 3E

I liked to participate in the Erasmus + project because I think it was a very meaningful project that allowed me to get to know different cultures, to find many friends with whom English is being developed, skills such as teamwork, public speaking, testing of various apps.  As a personality, I really grew up. This program was one of the most wonderful experiences for me.
Elzė Beatričė, form 3E

I sincerely wish to thank you for the opportunity to participate in ERASMUS+ project.

For children, this project helped to evaluate the benefits of teamwork, taught cooperation and responsibility.

It is so great to listen to son’s impressions and stories after traveling, how children in other countries are differ in their attitude and pace of life, home environment or communication. And always a joyful message – our kids really know English – a big THANK YOU for experiences.

Mykolas’ mother, Lithuania

I am very pleased that my daughter, Ieva, was able to participate in the Erasmus + project. The whole organization of the gymnasium’s working group, the meetings, the presentations of the countries were very impressive, the highest evaluation of the pupils, their parents and guests! My daughter really had an authentic opportunity to get to know other cultures, to travel to Bulgaria, raise self-assessment, to develop  English speaking skills.

Ieva’s mother, Lithuania

It was not easy for us to participate in the project, because we are a large family, were worrying that we could not give a separate room to the guest, but we are very happy to be provided with the opportunity to be the part of the project.  We were astonished to watch our son to participate in the project, to take care of the guest, actively participated everywhere and he did not need to sit at the computer and playing games – we saw him so serious, responsible, and hospitable. We all gathered that the guest would take good impressions of our family and country.

Liudas’ mother, Lithuania

This program enables the development of children ‘s horizons, the ability to communicate in an international and multinational environment, to know other cultures and customs and mentality, to exchange views and insights, to develop language and speech, the ability to achieve goals and results together, to understand others and to be understood. The program also allows participation in the program for all children regardless of their parents’ social and financial situation.

Rusnė’s father, Lithuania

It was a new experience for us to take host a girl at our house as it was the first time in Erasmus + exchange program participation. It is a bit unfortunate that the girl could hardly speak English and it was harder to make a closer conversation. We tried to show the traditions of the Lithuanian family, but due to the pupils’ occupation in activities during the visit, we did not have many opportunities.

Taken together, I appreciate all the international exchange programs. Mostly they are student-centered, and I am very happy that pupils have also the same program too. I am also pleased that the daughter enjoys it very much.  I am surprised that the experience of international and intercultural communication makes her more open to different cultures, encourages her curiosity and self-confidence.

Ieva’s mother, Lithuania

The first idea that comes up with such programs is that it is very important for children to see what is going on outside “their yard”. Our desire is our daughter, Pija, to be brave and able to communicate not only in close environment, but also with other people, to find ways to communicate and that it would not be influenced by age, nationality or gender. And, of course, this is especially true that all communication is in English. Also, to see what life is going on around the world, to be able to compare the possibilities in Lithuania, perhaps to find good acquaintances or even friends who tried themselves on the trip, not afraid to take responsibility not only while traveling abroad, but also for the person you host at your house. The only minus that the girl who stayed in our family could hardly speak English, but on the other hand, our daughter realized how it is important to “know English well”.

Another very important thing, which again often occurs during such or similar projects, is that children and teachers work as a team. It was very important for Pija Your showed attention to prepare the presentation and write an article after the mobility.  During the whole project our daughter emphasized, “I think, teacher Ieva likes me” and that she wanted to try herself, motivate herself, and she did it.  It is just a proof that some teachers can do a great deal for children.

Thank you very much for all your work and for the opportunities provided and the good experience for our daughter.

Pija’s mother, Lithuania

Such projects are a great experience for both pupils and their parents. First and foremost, it is a great benefit for the child to know another country, culture, and family values. Secondly, pupils develop language skills, communication and collaboration skills, teamwork skills. We had a girl from Macedonia, it was a new, but great experience for us. We are grateful to the best project team for such opportunities for our children.

Justina’s mother, Lithuania

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *