Tarptautinio (KA219)ERASMUS+ projekto “Smart classrooms  smart students” Tikybos pamokos kitaip Italijoje

International (KA219) ERASMUS+ project Smart classrooms smart students“ religion lessons in different way in  Italy

Tikėjimas kiekvienam yra savas dalykas. Kiekvienas galime pasirinkti kokią religiją norime turėti, į ką norime tikėti. Vykstant į Italiją mūsų tikslas buvo parodyti kitoms šalims, kad Lietuva yra tolerantiška visiems tikėjimams. O Italai mus supažindino su savo kultūra bei kartu su jais aplankėme daug nuostabių vietų. Po ilgos kelionės į Italiją mus pasitiko italų šeimos, kurios labai šiltai ir draugiškai mus priėmė.

Pirmoji diena – buvo atidarymo ceremonija, apžiūrėjome jų mokyklą, susipažinome su mokiniais iš kitų šalių: Bulgarijos, Makedonijos, Turkijos, Italijos.  Italai mums paruošė programą, kurioje buvo galima išgirsti tradicines dainas, pamatyti šokius, mokyklos mokinės surengė madų šou, kuriame apžiūrėjome jų pačių pasiūtas sukneles, taip pat visų šalių mokiniams buvo užduotis pristatyti savo mokyklas. Tą pačią dieną vykome apžiūrėti nuostabaus Pescara miestelio uosto, o vakare visi praleidome laiką savo šeimose.

 Trečioji kelionės diena buvo skirta pristatyti prezentacijas apie religijas savose šalyse. Kiekviena šalis pristatė apie savo šalies religiją. Italai pasakojo apie Šventąjį Francesco, taip pat plačiau apie Popiežių Pranciškų, apie šventųjų buveines. Makedonai papasakojo apie savo šalies tradicijas bei krikščioniskasiąs šventes ir kaip jas švenčia.  Turkai supažindino mus su islamu, pažiūromis, tradicijomis. O bulgarai papasakojo istorijas apie šventuosius. Lietuviai, pristatė apie visas religijas, kurias galima rasti Lietuvoje bei plačiau papasakojo apie vieną iš labiausiai paplitusių tikėjimų – Krikščionybę. Taigi visų šalių mokiniai praplėtė savo žinias apie religijas pasaulyje ir susipažino su jų tradicijomis.

Kitas dienas vykome į visokias pažintines išvykas. Vykome į Italijos sostinę Romą, turėjome žygį nacionaliniame ,,Majella” parke, aplankėmė Šv. Bartolomėjo koplyčią.

Paskutiniąją dieną italai buvo paruošę uždarymo ceremoniją. Vėliau vykome į restoraną, kuriame gavome paragauti daug skirtingo tradicinio maisto, o vakare atsisveikinome su savo šeimomis, su kitais italais bei kitų šalių mokiniais ir išvykome atgal į Lietuvą. Sunkiausia buvo atsisveikinti su visais, nes nors ir kartu buvome tik savaitę, bet per ją spėjome patirti daug įvairiausių nuotykių, susipažinti su nuostabiais žmonėmis. Ir aišku visos ekskursijos paliko mums didžiulį įspūdį, tad galima drąsiai teigti, kad šitos kelionės bei sutiktų žmonių nei vienas nepamiršime. Parašė:   Pija Gadonaitė, 3B klasė

Belief for everyone is their own thing. Everyone can choose what religion they want to believe in. Going to Italy, our goal was to show to the other countries, that Lithuania is tolerant to all religions. The Italians showed us their own culture and together we visited a lot of amazing places. After a long trip to Italy, we met Italian families, they were very friendly and communcative and we were very excited to live with them.

On the first day there was an opening ceremony at school, we met students from other countries, like Bulgaria, Macedonia, Turkey, Italy. The Italians prepared us a performance during which we could listen to some traditional songs,  admire different folk dances. School students organised a fashion show where they showed us some dresses they made and then all the students had a task to present their schools. On the same day all our group went to the port of Pescara but in the evening we spent time alone with our families.

On the third day of the trip we were reading our presentations about the religions in our countries. Students from different countries presented about their country’s religion. The Italians were telling us about the St. Francesco and  the Pope St. Francis. Macedonians told us about their country’s traditions, christian holydays and how they celebrate it. The Turkish presented us Islam, philosophies, traditions. The Bulgarians told stories about Saints. The Lithuanians talked about all religions, which can be found in Lithuania with expanding on the most popular religion – Christianity. So the students broadened their knowledge of the religions of the world and their traditions.

During other days, we had some trips. We went to Rome, had a trip to the National Park of Majella, we saw St. Bartolomeo Hermitage, also we visited amber and fossil museum and Chieti Museo Archeologico Nazionale and Marrucino Theatre.

 On the last day, the Italians prepared the closing ceremony. Later we went to the restaurant, where we got to taste lots of different traditional foods. In the evening we were saying goodbye to our families, to other Italians, students from different countries and went back to Lithuania. The most difficult part was to say goodbye to everyone, because even though we were together just for one week,  we spent a lot of time together, we had a lot of funny and unforgetable moments, get acquainted with the amazing people. Of course all the tours had left us a great impression, so we can say that this was the trip no one will ever forget. Written by Pija Gadonaitė, form 3B