„ERASMUS+ PROJEKTAI: POZITYVIOS PATIRTIES SKLAIDA“

Š.m. sausio 17 dieną, Tauragėje, Šaltinio progimnazėje vyko respublikinė konferencija „ERASMUS+ PROJEKTAI: POZITYVIOS PATIRTIES SKLAIDA“, kurios tikslas – sudaryti mokiniams galimybę plėtoti kūrybinę – kalbinę kompetenciją, populiarinant Erasmus+ projektus, skleidžiant Erasmus+ projektų mokinių pozityviąją patirtį, skatinant bendravimą ir bendradarbiavimą bei  ugdant mokinių viešąjį kalbėjimą ir kūrybiškumą.

Buvo taip džiugu sutikti tiek mokinių ir mokytojų (dalyvavo 18 mokyklų iš Šiaulių, Klaipėdos, Telšių, Skuodo, Šilalės, Naujosios Akmenės, Vilniaus ir Tauragės), kurie aktyviai dalyvauja ERASMUS+ projektų rengime, jų vykdyme, sklaidoje ir kaip žiba akys, džiaugiasi širdis nuo emocijų, patyrimų, įgytų žinių ir patirties.

NUOŠIRDUS AČIŪ Tauragės „Šaltinio“ progimnazijai!!!!!!

January 17th , 2019 was the day to take part in national conference “ERASMUS+ projects: DISSEMINATION OF POSITIVE EXPERIENCE”, which was organized by Tauragė „Šaltinio“progymnasium. The goal of the conference is t to enable pupils to develop their creative – linguistic competence by promoting Erasmus + projects, disseminating the positive experiences, promoting communication and cooperation, and developing pupils’ public speaking and creativity.

It was so nice to meet both the students and the teachers (18 schools have participted from different parts of Lithuania:  Šiauliai, Klaipėda, Telšiai, Skuodas, Šilalė, Naujoji Akmenė, Vilnius and Tauragė), who are actively involved in the preparation, implementation, dissemination. There is nothing better to enjoy seeing  students being involved so passionately, actively, sharing the experiences with the others, encouraging and helping. I have no doubts that the teachers‘hearts are full of joy seeing  students who gained more than from the any textbook in the classroom.

Thousands of THANKS for hosters- Tauragė „Šaltinio“ progymnasium!!!!!!!!!!!

ERASMUS+ projekto darbo grupės narė/ anglų kalbos mokytoja metodininkė Ieva Ivanauskaitė

Manau gyvenime vienas iš svarbiausių dalykų yra tobulėjimas. Tapimas geresniu nei vakar. Erasmus+ projektai suteikia mums tokią progą. Kartais gali atrodyti, kad mes vieninteliai bijome išeiti iš savo komforto zonos, tačiau susirinkę į tokius patirties pasidalinimus, kaip Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos renginyje, suprantame, kad aplink mus esantys žmonės, lygiai taip pat nori tobulėti.

Pasisėmėme patirties, motyvacijos, susiradome naujų draugų. Užsidegėm patirti dar daugiau naujų emocijų. Todėl noriu padėkoti už suteiktą progą sudalyvauti tokiame susitikime.

In our lives, one of the most important things is improvement, wanting to become better than we were yesterday. Erasmus+ projects gives us opportunities to do so. Sometimes it may look like, we are the only ones who are afraid to get out of comfort zone, but going to events like in Tauragė „Šaltinio“ progymnasium, where we shared our experience about participating in Erasmus+ projects, made us see that people around us also are reaching a goal of improving themselves.

In this event, we gained experience, got a chance to increase motivation, to find new friends and to go through new waves of emotions. We are grateful for the opportunity to participate in this event.

ERASMUS+projekto dalyviai/ mokiniai Rusnė Žukaitytė (3D) ir HUbertas Motiejūnas (3E)